Dostosuj wydruk

Znamy wyniki Nadzwyczajnego Walnego w Zespole Szkół Społecznych

Znamy wyniki Nadzwyczajnego Walnego  w Zespole Szkół Społecznych

Jarocin. Zespół Szkół Społecznych. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków JSE

 

Na dzisiaj zaplanowano Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego. Zebranie rozpocznie się o godzinie 18.00.

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia Zarząd Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego odwołał jednogłośnie z funkcji dyrektora Zespołu Szkół Społecznych Marzenę Michalak-Piękną [ZOBACZ TUTAJ]

Decyzja zarządu podzieliła rodziców, nauczycieli i uczniów.

Porządek obrad

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,

2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przedstawienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,

5. Przedstawienie regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,

6. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,

7. Uchwalenie głosowania tajnego nad uchwałą w sprawie wotum zaufania dla członków Zarządu,

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla członków Zarządu,

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
 


[AKTUALIZACJA 2 marca]

Znamy wyniki Nadzwyczajnego Walnego Zebranie Członków Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego       

Zarząd Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego uzyskał wotum zaufania.  W głosowaniu wzięło udział 200 osób.  Zarząd poparło 150 osób, 50 było przeciwnych.            

 

autor: Elżbieta Rzepczyk

Źródło:

Dodano: 2018.03.01

jarocinska.pl Copyright © 2007 - 2018 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, 62 747 15 31