Dostosuj wydruk

Rozwój obszarów wiejskich. ASF. Ptasia grypa

 Rozwój obszarów wiejskich. ASF. Ptasia grypa

Jarocin. Rolnictwo. Wielkopolska Izba Rolnicza.

 Osiem tematów zaplanowano na dzisiejszym forum rolniczym dla rolników i mieszkańców wsi z powiatu jarocińskiego.

Spotkanie odbędzie się w restauracji Impresja w Bachorzewie, początek o godzinie 10.00.

 

W programie forum znajdą się m.in. następujące tematy:

- działania uruchamiane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- działalność KOWR oraz możliwości zagospodarowania nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa,

- działania w zakresie bioasekuracji w szczególności w gospodarstwach trudniących się hodowlą trzody chlewnej i drobiu, w tym zagrożenia związane z ASF i grypą ptaków,

- zmiany wynikające z ustawy Prawo wodne, w tym również „Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu”,

- zmiany wynikające z ustawy o ochronie zwierząt,

- omówienie zadań instytucji działających w otoczeniu rolnictwa na rok 2018,

- omówienie bieżących spraw dotyczących funkcjonowania rolnictwa,

- omówienie wdrażania Krajowego Programu Uprawy Soi Genetycznie Niemodyfikowanej na terenie Wielkopolski i województw ościennych przez firmę SOYA FOODS AS TRADE OIL.
 

autor: Elżbieta Rzepczyk

Źródło:

Dodano: 2018.02.28

jarocinska.pl Copyright © 2007 - 2018 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, 62 747 15 31