Dostosuj wydruk

Wielkopolska Izba Rolnicza organizuje forum rolnicze dla rolników i mieszkańców wsi

Wielkopolska Izba Rolnicza organizuje forum rolnicze dla rolników i mieszkańców wsi

Wielkopolska Izba Rolnicza organizuje forum rolnicze dla rolników i mieszkańców wsi z powiatu jarocińskiego. Spotkanie zaplanowano na 28 lutego w restauracji Impresja w Bachorzewie, początek o godzinie 10.00. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonów (62) 747-66-66 lub 723-956-253, do 26 lutego.W programie forum znajdą się m.in. następujące tematy:

- działania uruchamiane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- działalność KOWR oraz możliwości zagospodarowania nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa,

- działania w zakresie bioasekuracji w szczególności w gospodarstwach trudniących się hodowlą trzody chlewnej i drobiu, w tym zagrożenia związane z ASF i grypą ptaków,

- zmiany wynikające z ustawy Prawo wodne, w tym również „Program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu”,

- zmiany wynikające z ustawy o ochronie zwierząt,

- omówienie zadań instytucji działających w otoczeniu rolnictwa na rok 2018,

- omówienie bieżących spraw dotyczących funkcjonowania rolnictwa

- omówienie wdrażania Krajowego Programu Uprawy Soi Genetycznie Niemodyfikowanej na terenie Wielkopolski i województw ościennych przez firmę SOYA FOODS AS TRADE OIL.

autor: Elżbieta Rzepczyk

Źródło:

Dodano: 2018.02.15

jarocinska.pl Copyright © 2007 - 2018 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, 62 747 15 31