Dostosuj wydruk

Pracodawca Ci dokucza? Poniesie odpowiedzialność

Pracodawca Ci dokucza? Poniesie odpowiedzialność

PRACA. POWIAT JAROCIŃSKI. PRZEDSIĘBIORCY. FIRMY

Mobbing nie musi się objawiać krzykiem, straszeniem. Może się przejawiać bardzo subtelnymi, ironicznymi uwagami.

Pojęcie mobbingu ma zastosowanie tylko wtedy, kiedy mamy umowę o pracę. Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi. - Pracodawca nie może się tłumaczyć: - „Bo ja nie wiedziałem”. Skoro jesteś pracodawcą i masz pracowników, masz obowiązek o nich dbać i masz obowiązek dbać o to, aby się dobrze czuli w pracy i nie byli prześladowani. Pracodawco - uważaj! Będziesz ponosił odpowiedzialność. I będzie cię to sporo kosztowało - tłumaczy radca prawny, Edyta Hajtka-Komorowska. Osoba, wobec której stosowany jest mobbing, może dochodzić zadośćuczynienia, odszkodowania.

Co zrobić w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z mobbingiem? Jak należy udowodnić, że padliśmy ofiarą mobbingu? Czego możemy się domagać? Co ze świadkami?

Szerzej na ten temat w aktualnym wydaniu "Gazety".

autor: Anna Kopras Fijolek

Źródło:

Dodano: 2018.01.21

jarocinska.pl Copyright © 2007 - 2018 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, 62 747 15 31