Dostosuj wydruk

W nowym budżecie nie ma pieniędzy na wypłatę odszkodowań

W nowym budżecie nie ma pieniędzy na wypłatę odszkodowań

W budżecie państwa na 2018 rok nie ma pieniędzy na wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne.

Zmiana ustawy Prawo Łowieckie przesunięta została o kolejny rok, nowe przepisy wejdą dopiero od 2019 roku.

Projekt ustawy służący realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 przygotowany przez Ministra Rozwoju i Finansów przewiduje, że nowelizacja ustawy Prawo Łowieckie z 22 czerwca 2016 wejdzie w życie najwcześniej od 1 stycznia 2019 roku.

Departament Leśnictwa zapewnia, że Minister Środowiska na etapie projektowania ustawy budżetowej na 2018 rok występował do Ministra Rozwoju i Finansów z zapotrzebowaniem na finanse, które byłyby  niezbędne do realizacji nowych obowiązków w zakresie szacowania szkód i wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne. Jak się jednak okazało, wysokość środków o jakie wnioskowano, przekracza możliwości finansowe budżetu państwa.

autor: Redakcja

Źródło:

Dodano: 2017.12.06

jarocinska.pl Copyright © 2007 - 2018 Południowa Oficyna Wydawnicza
redakcja: ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, 62 747 15 31